Si no compartim es perd, a més, ens convida a recordar, reflexionar i no oblidar.







Aquestes serien els motius que m'impulsen a publicar aquest Arxiu.






Si vols col.laborar posa't en contacte.










Correu : amega.atz@hotmail.com





telefon 635 797 468













............................................... Fons Gràfic ..........................................................